From: www.marintmiljo.no

Senter for oljevern og marint miljø og Kystverket utreder nå etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl.

Les hele nyhetssaken her

Illustrasjon laget av Våg arkitektur i forbindelse med utredningen av testfasiliteter.