Hvert år slippes mellom 8 og 13 millioner tonn plast ut i verdenshavene. Men alt er ikke helsvart. På strendene i Lofoten blir det funnet stadig mindre søppel.

Les hele nyheten her: https://www.nrk.no/nordland/strandrydding-har-fort-til-mindre-plast-og-soppel-i-lofoten-viser-forskning-fra-salt-1.14925231

– Konklusjonen er at det nytter å rydde. Studien gir gode bevis på at strandsøppel er i moderat nedgang i Lofoten-regionen

Marthe Larsen Haarr ved SALT i Svolvær.


Marthe Larsen Haarr er født og oppvokst på Sør-Vestlandet og utdannet i Canada, men har brent for Nord-Norge og Arktis så lenge hun kan huske, og nølte ikke med å hoppe ombord på den SALTe skute når sjansen til å flytte nordover bød seg. Marthe er marinbiolog med hovedkompetanse innen fiskeriøkologi, og med bred erfaring innen formidling og forskningssamarbeid med yrkesgrupper innen fiskeri. Marthe er én av ytterst få som har blitt ansatt i en utlyst forskerstilling i Lofoten!

Marthe har mastergrad og Ph.D. i marinbiologi fra University of New Brunswick i Canada. Med bakgrunn i arbeidet hun la ned i doktorgraden, mottok Marthe i 2018 gullmedalje for fremragende forskning på hummer i Øst-Canada. PhD-oppgaven hennes er regnet for å være årets beste ved University of New Brunswick. I doktorgraden har hun blant annet sett på om det canadiske hummerfisket kan ha drevet ned kjønnsmodningsalderen på hummer, hvordan klimaendringer påvirker syklusen for klekking av hummerlarveegg og hvordan store variasjoner kan endre datagrunnlaget for hvordan vi driver havforvaltning.

Foto: Espen Mortensen