Satsning på Fiskebøl som lokalitet for ett, samlet nasjonalt testsenter for oljevern og marint miljø i Norge. 

– Vi er svært glad for at regjeringen nå har besluttet å satse alle investeringerpå Fiskebøl, og at Staten vil investere i et landsdekkende testsenter for oljevern og marin forsøpling der, sier Terje Olav Hansen. Han er tidligere leder for NorLense AS, og er nå styreleder for LoVeMar AS. – Jeg har arbeidet for en slik beslutning i hele 22 år, sier han. Hansen lanserte tanken om et arktisk oljevernsenter allerede på 90-tallet, og pekte på behovet for høyere beredskap og kunnskapsutvikling om miljørisikoen i nord. Han forventer store ringvirkninger av satsningen, og mener beslutningen vil bidra til videre teknologiutvikling innenfor oljevern og marin forsøpling. Det skjer allerede mye på dette området, og bedriften LoVeMar AS er sentral i klyngesamarbeidet i Marine Recycling Cluster som ledes av Egga Utvikling fra Stokmarknes. Terje Olav Hansen gir honnør til både Freiberg, Hadsel og Vågan, og Nordland Fylkeskommune for deres utrettelig arbeid for å få til en satsning på Fiskebøl.

Bildetekst:
Terje Olav Hansen i LoVeMar og Kjell Børge Freiberg, nylig avgått olje- og energiminister under bekjentgjøringen på mandag 16. desember 2019 om myndighetenes beslutning om å satse på Fiskebøl som lokalisering av nytt, nasjonalt testsenter for oljevern og marint miljø.

Les mer her:

Kystverket
https://kystverket.no/Nyheter/2019/desember/nytt-test–og-treningsanlegg-for-oljevern-og-marin/
Senter for oljevern og marint miljø
https://www.marintmiljo.no/nyheter/nytt-testsenter-for-oljevern-og-marin-forsopling/