Torsdag 17 september inviterte Marine Recycling Cluster til demo-dag i Fiskebøl i Vesterålen for å vise frem tjenestene og produktene de utvikler på marin forsøpling. Fra kartlegging og opprydding i strandsone med droner og systematisk feltarbeid, til overflatetråling i elve-utløp – problemet med havsøppel er bredt, og løsningene må være deretter.

Demonstrasjonen vakte stor interesse både hos Norges største private miljøfond – Handelens Miljøfond og hos myndighetene. Ti deltakere fra miljøfondet, samt en rekke lokale og nasjonale politikere, skoleklasser og andre nysgjerrige tok turen for å se hva MRC-bedriftene kunne by på.

– Vårt fokus har hele tiden vært å utvikle løsninger for marin forsøpling. Sammen har vi erfaring og personell for å få dette til, og vi gjør ord til handling via smart teknologi og bedre metoder. Det er en sann glede å komme dit vi er dag, sier klyngeleder Børge Bentsen.

Nyvinninger innen miljøtech

LoVeMar stilte opp med sin egenutviklede overflatetrål (sweeper) som kan brukes for å søppeloppsamling i sjø nær elveutløp eller der havstrømmene har samlet flytende avfall sammen.

Både Innovasjon Norge og Handelens Miljøfond har bidratt med utviklingsmidler til produktene som har vært gjennom flere utviklingstrinn.

– Demo-dagen er en anledning for å endelig vise frem de konkrete løsningene vi har utviklet. Ved å demonstrere utstyr får vi også vist hele verdikjeden – fra kartlegging og registrering av hvor søppelet befinner seg ved hjelp av drone og bakkemannskap, til opprydding i strandsone og sjø med båter som kan kobles på transportbånd og sweeper, sier arrangør og styreleder i LoVeMar, Terje Olav Hansen.

MRC-medlem og kunnskapsbedrift Salt Lofoten var medarrangør i Fiskebølvika. De har et pågående prosjekt med MRC-medlemmer Akvaplan-Niva og Andøya Space Center for å effektivisere kartlegging av marint avfall, ved å kombinere satellitt, drone og feltarbeid. Akvaplan-niva demonstrerte en ubemannet glider (havgående drone) som tar i bruk ny teknologi og muliggjør innsamling og analyser av store datamengder på en kostnadseffektiv måte.

For å bidra til kartlegging og planlegging av strandrydding har Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) utviklet en Rydde-app som og ble flettet inn i arrangementet.