Prosjektet «Detecting, Identifying and Mapping plastic in the Arctic using robotics and digital solutions (DIMARC)» er et 2-årig prosjekt i regi av Akvaplan-niva som nylig fikk støtte av Handelens Miljøfond (HMF). I prosjektet vil man bruke autonom ubemannet robotikk, en WaveGlider og digitale løsninger som involverer maskinlæring (kunstig intelligens) og dataanalyse for å oppdage, identifisere og kartlegge plastsøppel offshore og på land i Arktis.

Akvaplan-niva skal i samarbeid med sine partnere utvikle en fjernmålingsmetodikk ved å dra nytte av HD-satellittbilder og antenne-droner. Formålet er blant annet å lokalisere tapte fiskegarn som er strandet langs kysten. Disse såkalte «spøkelsesnettene» er kjent for å være til stor skade for dyrelivet i havet og langs kysten.

Teamet vil også studere drift av plast i Arktis ved å bruke en høyoppløselig havmodell kalt FVCOM i ulike situasjoner. Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet til de ulike lokalsamfunnene for å hjelpe dem med å rydde kysten, og til studentene for utdanningsformål.

Partnere er Maritime Robotics, IFREMER (Frankrike), SALT, TerraNor og UiT, Arctic University of Norway. HMF er det største private miljøfondet i Norge, og støtter prosjekter som reduserer plastavfall, øker gjenvinning av plast og reduserer forbruket av plastposer.

Fra Akvaplan Niva: https://www.mynewsdesk.com/no/akvaplan-niva/pressreleases/the-hunt-for-plastic-in-the-arctic-3025597

Bildet over: Eksempel på analyse av plastforsøpling basert på drone-fotos der man bruker bildegjenkjenning i kombinasjon med AI, eller maskinlæring.