Patenteksperter inn i MRC

Patenteksperter inn i MRC

Foto: Alexander J Bjørnå, leder i patentavdelingen til Bryn Aarflot. – Bryn Aarflot tilbyr tjenester som vil være utrolig viktig for flere bedrifter som utvikler teknologi på marin forsøpling i tiden fremover.  Det sier klyngeleder i MRC, Ola Thorud...
Vil resirkulere 3000 tonn plast i året

Vil resirkulere 3000 tonn plast i året

Nova Sea og Kystinkubator vil bygge et anlegg som kan resirkulere og foredle opptil 3000 tonn plastavfall i året, slik at det kan brukes på nytt, skriver NRK. Avfallet kommer blant annet fra oppdrettsindustrien og fiskebåter på havet. Anlegget som planlegges i...