MRC utvider med norsk møbelprodusent

MRC utvider med norsk møbelprodusent

Nordic Comfort Products (NCP) lager designmøbler av resirkulert havplast. Som nytt tilskudd i Marine Recycling Cluster (MRC) kan de bidra med å skape verdi av plasten som klyngen samler opp.  Klyngen er et nasjonalt samarbeid mellom nå 28 bedrifter som jobber med...
Havplast-samarbeidet styrkes i nord

Havplast-samarbeidet styrkes i nord

Kystinkubatoren på Lovund går inn som medlem i Marine Recycling Cluster. Gjennom sitt arbeid med å etablere en lokal gjenvinningsfabrikk for gammelt oppdrettsutstyr bidrar bedriften med viktig kompetanse inn i bedriftssamarbeidet. Kystinkubatoren på Lovund går inn som...
Stort strandryddeprosjekt til LoVeMar

Stort strandryddeprosjekt til LoVeMar

Foto: Bjørn Eide Rydd Norge har i regi av Handelens Miljøfond tildelt LoVeMar AS et stort strandryddeprosjekt i Vesterålen som skal gå over 3 år. Det er syv områder i Andøy, Bø og Øksnes kommune som skal ryddes i perioden 2021 – 2023. Arbeidsoppdraget har en verdi på...