Hittil har brukt fiskeutstyr havnet på landdeponier. Tusenvis av tonn marint plastavfall har dermed blitt gravd ned under grus og jord. Vi forventer at dette skal endres. Dumping av brukt utstyr i havet vil også reduseres. Som et resultat vil store mengder marint plastavfall bli levert langs kysten – uten egentlig effektiv måte å håndtere den på. MRC jobber for tiden med et system for håndtering av denne typen avfall. Vi er interessert i kontakt med potensielle partnere her.