Bli med i nettverket

Vennligst ta kontakt om du vurderer medlemsskap i nettverket. Alle nye søkere vil bli vurdert i henhold til hvor godt de passer inn og bidrar til vår kommersielle verdikjede.

Medlemskaper og forpliktelser Utbytte

Kjernemedlemmer

NOK 10.000 per år i kontantinnskudd, 200 timer / år egeninnsats. (Egeninnsats gjelder deltagelse i felles arrangementer, møter og prosjektarbeid som har nytteverdi.)

 • Inngår direkte i verdikjeden og oppnår salg av sine produkter/tjenester gjennom MRC ved suksess.
 • Medlemsmøter og nyhetsbrev.
 • Kurs og konferanser gjennom MRC.
 • Felles markedsarbeid og prosjektutvikling, og synlighet på nettverkets plattformer.

Medlemmer

NOK 10.000 per år i kontantinnskudd, 100 timer / år egeninnsats.

 • Inngår indirekte i MRCs verdikjede, og kan delta som samarbeidspartner eller forskningsinstitusjon i større eller mindre prosjekter.
 • Medlemsmøter og nyhetsbrev.
 • Kurs og konferanser gjennom MRC.
 • Felles markedsarbeid og prosjektutvikling.
 • Får synlighet på nettverkets plattformer.

Medlemstype: Kjernemedlemmer
Forpliktelser og utbytte: NOK 10.000 per år i kontantinnskudd, 200 timer/år egeninnsats. (Egeninnsats gjelder deltagelse i felles arrangementer, møter og prosjektarbeid som har nytteverdi.)

 • Inngår direkte i verdikjeden og oppnår salg av sine produkter/tjenester gjennom MRC ved suksess
 • Medlemsmøter og nyhetsbrev
 • Kurs og konferanser gjennom MRC
 • Felles markedsarbeid og prosjektutvikling, og synlighet på nettverkets plattformer

Medlemstype: Medlemmer
Forpliktelser og utbytte: NOK 10.000 per år i kontantinnskudd, 100 timer/år egeninnsats.

 • Inngår indirekte i MRCs verdikjede, og kan delta som samarbeidspartner eller forskningsinstitusjon i større eller mindre prosjekter
 • Medlemsmøter og nyhetsbrev
 • Kurs og konferanser gjennom MRC
 • Felles markedsarbeid og prosjektutvikling
 • Får synlighet på nettverkets plattformer

Fyll ut skjemaet

3 + 13 =