MRC utvider med norsk møbelprodusent

MRC utvider med norsk møbelprodusent

Nordic Comfort Products (NCP) lager designmøbler av resirkulert havplast. Som nytt tilskudd i Marine Recycling Cluster (MRC) kan de bidra med å skape verdi av plasten som klyngen samler opp.  Klyngen er et nasjonalt samarbeid mellom nå 28 bedrifter som jobber med...
Havplast-samarbeidet styrkes i nord

Havplast-samarbeidet styrkes i nord

Kystinkubatoren på Lovund går inn som medlem i Marine Recycling Cluster. Gjennom sitt arbeid med å etablere en lokal gjenvinningsfabrikk for gammelt oppdrettsutstyr bidrar bedriften med viktig kompetanse inn i bedriftssamarbeidet. Kystinkubatoren på Lovund går inn som...