Praktiske løsninger for et renere hav

Verktøy og metoder for kartlegging, analyse og marin opprydding i sjø og på strand.

Den globale kampen mot sjøforurensning har akkurat startet. Gode ​​intensjoner og entusiasme må forsterkes med  utstyr, spesialiserte tjenester og kunnskap for at havene skal kunne reddes. MRC vil bidra med nettopp det.

MRC (Marine Recycling Cluster) er en gruppe samarbeidende selskaper innenfor et bredt spekter av bransjer, fra droneovervåking og marine bioforskning til opprydding og avfallsbehandling. Vi utvikler en komplett verdikjede innen marin opprydding og avfallshåndtering for kunder: regjeringer, organisasjoner og private selskaper.

Illustrasjons av MRCs verdikjede
Illustrasjon av verdikjeden
MRC utvider med norsk møbelprodusent

MRC utvider med norsk møbelprodusent

Nordic Comfort Products (NCP) lager designmøbler av resirkulert havplast. Som nytt tilskudd i Marine Recycling Cluster (MRC) kan de bidra med å skape verdi av plasten...

Spesifikke tiltak mot havforurensning

Kartlegging av marint avfall

Analysere havstrømmer, kysttopografi og strandsedimenter kombinert med visuell kartlegging fra spesialiserte droner, vil gi et kraftig planleggingsverktøy for avfallslokalisering og opprydding.

Rengjøringsoperasjoner

Profesjonell opprydding er ofte nødvendig under forhold med høy risiko. Bruk av spesialutstyr, krevende terreng, etc. Bruken av fartøy, luftløft, tungt utstyr, lastebiler, m.m. vil noen ganger kreve ekspertplanlegging og koordinering.

Verktøykasse for frivillige og profesjonelle

MRC-selskapene utvikler utstyr for både frivillige og profesjonelle som rydder opp sjøavfall. Maskiner som omformer avfall til nyttige fraksjoner og komponenter er også brukt.

Opplæring og rådgiving

Flere av selskapene våre har mange års erfaring innen marin opprydding av både oljeutslipp og plastavfall. Hundrevis av frivillige har blitt opplært av oss.

Hvem er vi?

Logo Andøya Space Center
Logo Heli Team
Logo SMV Hydraulic As
Logo Delitek
Logo LoVeMar
Logo Lofoten Avfallsselskap IKS
Logo Momek Group
Logo Quantafuel
Logo Melbu Systems
Logo Akvaplan niva
Logo Salt
Logo Reno-Vest
Logo Empower
Logo Sintef
Logo Clean Sea Solutions
Logo Selstad
Logo Teekay
Logo Nordlaks
Logo Norges Rederiforbund
Til hjemmesiden for Marintmiljø
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter