Teknologi og kunnskap i kampen mot

GLOBAL MARIN FORSØPLING

EUs taksonomi for MRCs medlemmer

EUs taksonomi for MRCs medlemmer

Hva er EUs taksonomi? Et redskap for å gi bedrifter en pekepinn på hvor bærekraftig deres økonomiske aktiviteter er. Det skal være et system for å styre kapital bort fra «det brune» og mot «det grønne», og sikre finansiering av den grønne omstillingen. Å kjenne til...

Spesifikke tiltak mot havforurensning

Kartlegging av marint avfall

Analysere havstrømmer, kysttopografi og strandsedimenter kombinert med visuell kartlegging fra spesialiserte droner, vil gi et kraftig planleggingsverktøy for avfallslokalisering og opprydding.

Rengjøringsoperasjoner

Profesjonell opprydding er ofte nødvendig under forhold med høy risiko. Bruk av spesialutstyr, krevende terreng, etc. Bruken av fartøy, luftløft, tungt utstyr, lastebiler, m.m. vil noen ganger kreve ekspertplanlegging og koordinering.

Verktøykasse for frivillige og profesjonelle

MRC-selskapene utvikler utstyr for både frivillige og profesjonelle som rydder opp sjøavfall. Maskiner som omformer avfall til nyttige fraksjoner og komponenter er også brukt.

Opplæring og rådgiving

Flere av selskapene våre har mange års erfaring innen marin opprydding av både oljeutslipp og plastavfall. Hundrevis av frivillige har blitt opplært av oss.

Hvem er vi?

Logo Andøya Space Center
Logo Heli Team
Logo SMV Hydraulic As
Logo Delitek
Logo LoVeMar
Logo Lofoten Avfallsselskap IKS
Logo Momek Group
Logo Quantafuel
Logo Melbu Systems
Logo Akvaplan niva
Logo Salt
Logo Reno-Vest
Logo Empower
Logo Sintef
Logo Clean Sea Solutions
Logo Selstad
Logo Teekay
Logo Nordlaks
Logo Norges Rederiforbund
Til hjemmesiden for Marintmiljø
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter
Til hjemmesiden for Nordic Seahunter